Lm. Gioan Nam Phong giảng lễ ngày 30/4

 Chúng ta có thể nào gọi cuộc nội chiến Nam-Bắc là một cuộc giải phóng không? Không ai lại đi giải phóng một quốc gia giàu có và tiên tiến hơn mình!

 

Các tin khác