Giám mục Hoàng Đức Oanh nói về tử đạo trong chế độ cộng sản

 Ngài nói: "Cho tới ngày hôm nay, biết bao linh mục, tu sĩ, giáo dân Công giáo đã chết vì niềm tin này dưới chế độ cộng sản".

Các tin khác