Giám mục Hoàng Đức Oanh nói về tử đạo trong chế độ cộng sản

 Ngài nói: "Cho tới ngày hôm nay, biết bao linh mục, tu sĩ, giáo dân Công giáo đã chết vì niềm tin này dưới chế độ cộng sản".

Tin mới

Các tin khác