Đầu năm nghe bài giảng chấn động của Lm.Nam Phong

Hôm nay, chúng ta phải dứt khoát nói rõ rằng: "Yêu nước không phải là yêu đảng cộng sản, yêu chủ nghĩa xã hội!"

Tin mới

Các tin khác