Câu chuyện sử Việt: Đinh Tiên Hoàng

 Trước thời điểm đó, Việt Nam chỉ có chức vương. Đinh Tiên Hoàng là chữ mà sử sách tôn vinh Đinh Bộ Lĩnh là vị vua đầu tiên của đất nước Đại Việt.

Tin mới

Các tin khác