Bài giảng thánh lễ cầu cho tù nhân lương tâm tại Nhà thờ Thái Hà

 Chúng ta là ngôn sứ, thì điều ấy cũng có nghĩa là chúng ta phải chịu đau khổ, bị khinh khi ngay chính quê hương mình vì đã can đảm lên tiếng nói về sự thật, lẽ phải, lương tri.

 

Các tin khác