Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 và Tuổi già (Tiếp theo - P1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 476 ngày 14-1-2001 (Tiếp theo - P1).

Chủ đề:   - Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000
               - Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

 Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

Tin mới

Các tin khác