Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 và Tuổi già (Tiếp theo - P2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 476 ngày 14-1-2001 (Tiếp theo - P2).

Chủ đề:   - Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000
               - Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

 Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

Switch mode views: