14 Chặng Đàng Thánh Giá (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 437 ngày 16-4-2000 (Phần 2)

Chủ đề:   - 14 Chặng Đàng Thánh Giá.

14 Chặng Đàng Thánh Giá

Các tin khác