Cười ra nước mắt với "thu giá"

 Bình luận thêm về vụ "thu phí" sửa thành "thu giá" của CSVN.

Các tin khác