Việt Nam xuất hiện "Đạo bác Hồ"?

"Đạo" do bà Nguyễn Thị Điền ở huyện Ứng Hòa phát triển. Bà Điền đã xây dựng một điện thờ từ năm 2001. Bà Điền tự viết "Kinh Bác Hồ" sau đó in ra các ấn phẩm và bán cho người dân. Vào thời gian cao điểm, nhà bà Điền lúc nào có khoảng 4.000 người đến tham gia cúng, bái. (?!)  Laughing

Tin mới

Các tin khác