99.99% cán bộ cộng sản Việt Nam tham nhũng hối lộ

 Phân tích rõ ràng của Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Berlin, Đức Quốc về chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng ở Việt Nam.

Các tin khác