Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tuổi Trẻ Việt Nam Thức Tỉnh

Chung dòng vận động trong và ngoài nước của phong trào đấu tranh vì nhân quyền, dân chủ, tự do cho Việt Nam, có một hiện tượng phấn khởi đáng được khích lệ, nâng cao tầm cỡ, mở rộng ảnh hưởng, đó là sự kiện tuổi trẻ Việt Nam thuộc những thế hệ ra đời và trưởng thành sau thời điểm 1975 chiếm phần đa số, nếu không nói là hầu như tất cả.


Switch mode views: