Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chín lần bảy chẳn sáu ba. Từ đâu lòi ra 3 con lẻ???

 Video ảo thuật kỳ diệu: Đã xem nhiều lần nhưng vẫn khó hiểu: Chín lần bảy chẳn sáu ba? Từ đâu lòi ra 3 con lẻ???

Switch mode views: