Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Đức Hồng y FX. Nguyễn văn Thuận

Trân trọng giới thiệu Video Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Tôi tớ Chúa Đức Hồng y Phanxicô Xavie  Nguyễn văn Thuận do Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình thực hiện

Duc-Hong-y-Toi-To-Chua-Phanxico-Xavie-Nguyen-Van-Thuan

 

 

 

Switch mode views: