Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài Ca Đêm Giáng Sinh (Truyện ngắn - Phần 2)

Đây là một câu chuyện tình buồn nhưng rất đẹp trong Mùa Giáng Sinh tại Đà Lạt, sau biến cố đau thương ngày 30-4-1975.

Bài 5: Sám Hối và Hòa Giải: Xưng tội và Đền tội (ĐGM Nguyễn Khảm)

Bài thuyết giảng thứ năm "Xám Hối và Hòa Giải: Xưng tội và Đền tội của chaNguyễn Khảmtrong Tuần Thánh năm 2.000 tại Giáo Xứ Tân Định, Saigon. 

Bài 4: Sám Hối và Hòa Giải: Nhận tội và tránh tội (ĐGM Nguyễn Khảm)

Bài thuyết giảng thứ tư "Xám Hối và Hòa Giải: Nhận tội và tránh tội." của cha Nguyễn Khảm trong Tuần Thánh năm 2.000 tại Giáo Xứ Tân Định, Saigon. 

Bài 3: Thập Tự: Biểu Tượng Tình Yêu Thiên Chúa (ĐGM Nguyễn Khảm)

Bài thuyết giảng thứ ba: "Hành Hương Trong Hy Vọng" của cha Nguyễn Khảm trong Tuần Thánh năm 2.000 tại Giáo Xứ Tân Định, Saigon.

Bài 2: Niềm Tin trong Cuộc Sống (ĐGM. Nguyễn Khảm)

Bài thuyết giảng thứ nhì "Niềm Tin Trong Cuộc Sống" của cha Nguyễn Khảm trong Tuần Thánh năm 2.000 tại Giáo Xứ Tân Định, Saigon.

Bài 1: Hành Hương Trong Hy Vọng (ĐGM. Nguyễn Khảm)

Bài thuyết giảng thứ nhất "Hành Hương Trong Hy Vọng" của cha Nguyễn Khảm trong Tuần Thánh năm 2.000 tại Giáo Xứ Tân Định, Saigon.

Switch mode views: