Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày 15 tháng 11

1889 - Thống Tướng Manuel Deodoro Da Fonseca đảo chánh, lật đổ Hoàng Đế Don
Petro l l của Brasil.

1891 – Sinh nhật Tướng Đức Erwin Rommel. Ông rất được Đồng Minh nể nang.
Do những trận chiến oanh liệt trong vùng Bắc Phi, ông được mệnh danh là “Con Cáo Sa Mạc”. Vì bị gián tiếp liên hệ trong vụ âm mưu sát Hitler ngày 20-7-1944, ông được lệnh tự tử, để bảo tồn danh dự cho cá nhân cũng như của gia đình ông.

1908 – Congo là tư sản của Vua Bỉ Leopol ll từ năm 1885, nay trở thành thuộc địa của Bỉ.

1920 – Hội Quốc Liên khai mạc cuộc họp đầu tiên tại Genève.

1940 – Thành phố kỹ nghệ Conventry của Anh bị Đức oanh tạc làm cho 1.200 thường dân thiệt mạng, 80% nhà cửa bị hư hại, và thành phố bị hoàn toàn phá hủy.

1940 - Tổng Thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 khi chưa có cuộc sửa đổi Hiến Pháp.

1941 – Cơ quan an ninh Gestapo của Đức được lệnh bắt tất cả người đồng tính luyến
ái (trừ các giới chức cao cấp của Đảng Nazi)), giam vào trại tập trung.

1943 – Cơ quan an ninh Gestapo của Đức được lệnh bắt tất cả dân du mục (du thủ, du thực) giam vào trại tập trung.

1946 - John F. Kennedy được bầu vào Hạ Viện Quốc Hội Mỹ lúc 29 tuổi.

1947 - Ông PANDIT NEHRU trở thành Thủ Tướng Ấn Độ. Ông là một nhà cách mạng nổi tiếng, đã tranh đấu dành nền độc lập cho quê hương của ông. Ông sanh ngày 24-11-1889.


1969 - Tại Washington, có từ 250.000 đến 500.000 người dân Mỹ biểu tình chống
chiến tranh Việt Nam.

Switch mode views: