Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày 12 tháng 7

1920 – Kênh đào Panama do Tổng Thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson khánh thành.

Ngày 11 tháng 7

1977 – Huân chương Tự Do được tặng thưởng sau khi chết cho Rev. Martin Luther King trong một nghi thức của Tòa Bạch Ốc.

Ngày 10 tháng 7

1821 – Quân đội Hoa Kỳ tiến chiếm Florida. Lãnh thổ này bị Tây Ban Nha bán.

Ngày 9 tháng 7

9 – 7 : Kính Thánh Inhaxiô Loyola.

Ngày 08 tháng 7

1975 – Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin viếng thăm Tây Đức.

Ngày 07 tháng 7

1946 – Mẹ Frances Xavier Cabrini được phong là vị Thánh Nữ đầu tiên của Hoa Kỳ.

Ngày 06 tháng 7

1885 - Louis Pasteur thử nghiệm thành công vắc xin chống vi trùng dại.

Ngày 05 tháng 7

1966 - Hevesy sinh ngày 1-8-1885 tại Budapest .

Ngày 04 tháng 7

Lễ Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ.

Ngày 03 tháng 7

1849 – Người Pháp vào Rôma để hồi phục quyền lực của Đức Giáo Hoàng Piô IX

Ngày 02 tháng 7

1961 - Ernest Miller Hemingway là nhà vǎn Mỹ nổi tiếng. Ông được giải thưởng Nôben vǎn học nǎm 1945.

Ngày 01 tháng 5

1931 – Tòa nhà Empire State ở New York được khánh thành và khai mạc. Tòa nhà nầy cao 102 tầng và là tòa nhà cao nhất thế giới lúc bấy giờ.

Ngày 30 tháng 4

1975 – Bộ đội Bắc Việt Cộng Sản tiến vào dinh Độc Lập miền Nam Việt Nam tại Sài Gòn. 11 binh sĩ hải quân ra khỏi Sứ quán Hoa Kỳ là những binh sĩ cuối cùng di tản.

Ngày 29 tháng 4

1429 - Jeanne  d'Arc  được Vua Pháp Charles VII cấp cho một số nhỏ binh sĩ. Bà khéo léo đưa quân xâm nhập vào Orleans và giải phóng thành phố này khỏi sự chiếm đóng của Anh.

Ngày 28 tháng 4

1975 – Những binh sĩ Hoa Kỳ cuối cùng rời khỏi Sài Gòn.

Ngày 27 tháng 4

1509 – Giáo Hoàng Julius đệ II ra vạ tuyệt thông chính phủ Ý của thành phố Venice.

Ngày 26 tháng 4

1984 – Tổng Thống Reagan đến thăm Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 4

1859 – Bắt đầu công trình đào kênh Suez ở Ai Cập. 

Ngày 24 tháng 4

1953 - Winston Churchill được nữ hoàng Elizabeth II phong tặng tước Hiệp Sĩ. 

Ngày 23 tháng 4

1564 – William Shakespeare, nhà thơ, nhà soạn kịch, vǎn hào lớn của tư tưởng nhân vǎn trong trào lưu vǎn hoá phục hưng Anh.

Switch mode views: