Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Năng khiếu

Năng khiếu

Ông chồng công tác ở xa, mới về nghỉ phép Tết. Bà vợ hớn hở khoe:
- Thằng con đầu của mình có năng khiếu trở thành nhà giáo, ông ạ!
- Sao bà đoán thế?
- Vì tôi thấy nó nói liến thoắng, từ ngữ phong phú, nó bày thằng út học rất dễ hiểu!
- Thế thì thằng út có năng khiếu gì?
- Nó thì có năng khiếu trở thành Nhà Quảng Cáo!
- Vì sao?
- Xem vở tập vẽ của nó, tôi thấy nó vẽ con Kiến thì to như con Lợn, con Chuột thì lớn như con Voi!

Switch mode views: