Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cướp có văn hoá

Cướp có văn hoá

Cộng sản đã quen thói cướp rồi, nên cảnh tượng cướp giật lộc thánh ở Hội Gióng được ông Phan Đăng Long, Phó Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội xem là “cướp có văn hoá: “Lưu ý từ cướp, nhiều người nghĩ là cướp giật. Cướp ở đây phải đặt trong ngoặc kép, cướp có văn hóa. Nhiều người bảo tại sao không phát lộc kiểu như phát ấn đền Trần. Vấn đề ở đây là phải cướp, có sự cố gắng, có dấu ấn cá nhân chứ không phải tự nhiên lộc thánh đến với mình”.

cuop-co-van-hoa


Nếu xem kiểu cướp lộc bằng gậy tre, bằng nắm đấm, cú đá... là "CƯỚP CÓ VĂN HÓA", không chừng nay mai cái "VĂN HÓA" sẽ được nhân rộng ở Việt Nam!

Switch mode views: