Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

SẼ CÓ NHIỀU TÊN BÁO... LẠ

SẼ CÓ NHIỀU TÊN BÁO... LẠ

Nghe nói có một sự thay đổi quan trọng: mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một tờ báo, các tờ báo còn lại hoặc là sáp nhập hoặc chỉ là ấn phẩm phụ.
Theo đó, nếu sáp nhập, rất có thể các báo sẽ có tên:
- Báo Phong Thanh (Tiền Phong và Thanh Niên)
- Báo Thiếu Tiền Sinh Họa (Thiếu niên, Tiền phong, Sinh viên, Họa mi- Ý tưởng của Trần Tuấn)
- Báo Luật Giải Lao (Pháp luật TP, SG Giải phóng, Người lao động- Ý tưởng của Lương Duy Cường)
- Phong Thanh Hoa Niên Sinh Nhi. (Nghe nói người tuổi hoa niên sinh con: Tiền Phong, Thanh Niên, Hoa học trò, Thiếu niên, Sinh viên, Nhi đồng)
- Báo Tuổi Giải Lao (Tuổi trẻ, SGGP, NLĐ)
- Báo Nghiệp Ngày (Nông nghiệp, Nông thôn ngày nay)
- Báo Giao Di sản An toàn ( GT-VT, Di sản (Heritage), An toàn giao thông)
- Báo Lao Công Mới (LĐ Thủ đô, CA thủ đô, Hà Nội mới)

Facebook Thịnh Babel

Switch mode views: