Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Than ôi....!

THAN ÔI...................!

Vĩnh Phúc không phải giàu có gì, toàn tỉnh còn đó hàng chục ngàn hộ nghèo; kinh tế đất nước thì đang khó khăn thế mà lãnh đạo tỉnh này rất máu nhá, đầu tư phát 271 tỷ đồng để xây dựng Văn Miếu hoành tá tràng thờ... Khổng Tử....
Ô hô, than ôi... Danh nhân, tiên hiền nghĩa sĩ của đất nước thì không thờ... Trường học, bệnh viện thì không đầu tư mà xây cho học sinh và bệnh nhân đỡ khổ...
Thời này là thời nào rồi, bối cảnh lịch sử bây giờ là bối cảnh nào rồi còn đổ tiền xây dựng nơi thờ cái ông mà ngay tại Thiên An Môn bức tượng ông này còn bị người Tàu dời bỏ....
Khốn nạn thay...

Van-mieu-Vinh-Phuc

Switch mode views: