Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Rút kinh nghiệm

Rút kinh nghiệm

Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn.
Một hôm, trong lúc cãi cọ với người chồng mới, hai người mắng nhau không tiếc lời:
- Cô chẳng phải là người đứng đắn. Nếu đứng đắn, cô đâu đã chẳng lấy tôi ngay sau khi anh ta vừa mất - Anh chồng đỏ mặt tía tai đay nghiến.
Cô vợ gật gù:
-  Được, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!

 

Centipede-wearing-shoes

Switch mode views: