Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mô hình trường học "siêu việt"

Mô hình trường học "siêu việt"

Mô hình trường học mới tại Việt Nam được Bộ Giáo dục Đào tạo ca ngợi: "Có thể nói, quá trình thành lập 'Hội đồng tự quản học sinh' giúp các em hiểu được quá trình bầu cử tự do, công bằng và dân chủ của đất nước, của địa phương (ô...hô) ; giúp học sinh có thể nảy sinh đề xuất những ý tưởng mới của chính các em".

Tổ chức Bộ máy Hội đồng tự quản học sinh bao gồm: 1 Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh, 2 phó Chủ tịch Hội đồng tự quản và các ban tham gia Hội đồng tự quản (Ban học tập, Ban quyền lợi, Ban sức khoẻ, vệ sinh, Ban văn nghệ, thể dục, Ban thư viện; Ban đối ngoại…). Cứ như là các ban đảng vậy, siêu việt quá đi!

Cũng cần nhắc rằng mô hình này áp dụng cho các em học sinh tiểu học và bê về từ Colombia và đang được thí điểm ở các vùng núi khó khăn.

bo-may-hoi-dong-tu-quan

Sơ đồ Bộ máy Hội đồng tự quản học sinh - Trường Tiểu học số 2 Noong Luống

Switch mode views: