Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

Gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

Sau 40 năm dưới sự lãnh đạo của cộng sản, tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng. Các cử nhân, thạc sĩ mỗi năm thất nghiệp gia tăng khủng khiếp, nhà nước CSVN hoàn toàn bế tắc không có giải pháp.
Chất xám thì không được trọng dụng, trong khi đó các quan chức không có trình độ học vấn, sử dụng bằng cấp giả thì ngồi ở những vị trí chủ chốt trong guồng máy. Tình trạng như thế này thì không biết tương lai đất nước sẽ đi về đâu?

chat-xam-can-kiet

Switch mode views: