Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sách Đạo Vào Đời - Mục Lục

 Mục lục

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 1 - Thiên Đàng ở đâu?

Nhiều lúc trên đời, chúng ta đã mất thời giờ viển vông đi tìm bình an, hạnh phúc ở những nơi không bao giờ có.

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 2 - Cha cõng con

Nhắc đến tên cha, con lại sực nhớ đến mấy điều rất vui.

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 3 - Ồ! Vậy hả?

Khi bị người khác vu oan giáng họa, chúng ta thường có một trong ba thái độ

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 4 - Câu chuyện thương tâm của một thuyền nhân

Bài tường thuật đau thương của ông Vũ Duy Thái, một thuyền nhân tỵ nạn tại Đông Nam Á

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 5 - Con chim ưng

Một người có con chim ưng thật khôn. Ông huấn luyện cho nó biết tuân theo mọi điều ông ra lệnh.

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 6 - Nhẫn Mẹ, Nhẫn Con

Đức Giám Mục Sarto sau này là Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X (1835-1914)

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 7 - Nóng lạnh cuộc đời

Thánh Phanxicô Assisi bản tính rất nóng nảy từ thuở nhỏ. Một ngày kia, ngài tiếp một người bạn tính tình còn nóng hơn cả thánh nhân.

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 8 - Cám ơn

Hà tiện trong lời cám ơn đó cũng là một hình thức vô ơn vậy.

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 9 - Nắng Mưa

Nắng mưa là chuyện của Trời.

Switch mode views: