Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cảm nghĩ về CHUYỆN ĐỒNG QUÊ 2

Bài viết giới thiệu tác phẩm CHUYỆN ĐỒNG QUÊ 2 của GS Trần Văn Ngà, người Châu Đốc.

Song Vũ- người vẫn chưa thể bước ra khỏi cuộc chiến

Có thể nói, Sau Cơn Binh Lửa là một trong những truyện ký, tái hiện lại chiến trường một cách trung thực nhất...

Điểm sách: Bia mộ


Tài liệu về nạn đói khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại tại Trung quốc: sách Bia mộ

Tập Truyện Ðỗ Bình "Vạt Nắng Bên Trời’’


Tập truyện thực về Tình người trong và sau chiến tranh.

Switch mode views: