Chuyện Vui Đầu Xuân: Nghề Bán Hy Vọng Và Ảo Tưởng

Coi-boi3


Trong nhng ngày Tết, vic xem bói toán, ly lá s t vi và xin xăm là mt trong nhng tp tc thường thy ca người Vit Nam dù sng ti quê nhà hay ti hi ngoi.

Lp thế h tr ngày nay có l ít có cái...bnh đi xem bói hơn lp tía má ca chúng.

Ti sao vy?

Thì ti ti nó như vy đó, ch ai mà biết ti sao đâu!

Có th nói li 70% người trên 50 tui, đã có ít nht mt ln đi xem bói toán hoc ly lá s t vi trong đi ri.

Bn chưa h đi xem bói ư?

Nh
ưng có th bà xã bn hay m bn đã t ý đi ly lá s giùm cho bn ri đó!

Thường thì không có thy nào đoán ging thy nào c.

Không tin, bn th…đi coi bói mt ln thì s rõ.

Ti sao thiên h thích coi bói?

Hình như phía quí bà quí cô rt ham ba cái v đi coi bói và ly lá s t vi lm...

Xem đ được an tâm, đ được biết hên xui th nào, tình duyên có ln đn không, gia đo có yên m không, con cái hc hành có suôn s không, công danh s nghip có thăng tiến không, làm ăn có phát đt không, vn mng hay sc khe có tt không, vân vân và vân vân.

H có vn đ gì thí d như mun ra làm ăn cũng như mun m ca tim hay mua nhà hoc cưới g, là người ta thường hay đi coi thy, coi bói đ…b sung vào cái quyết đnh quan trng sp ti ca mình.

Bi vy, ngh làm thy bói d kiếm ăn lm và chng cn phi có vn liếng gì ráo tri!

Làm vic ti gia, ch ly tin mt, khi cp biên nhn hay biên lai, khi thuế má gì c, khe ru bà rù.

Chuyn coi bói thường hay được my bà my cô qung cáo và đn đi cho nhau coi b hăng d lm.

Mun là mt thy bói gii, thì cn phi có cái lưỡi cho do nghĩa là phi khéo ăn khéo nói, và biết rành tâm lý, coi khách mun cái gì thì thy nói theo hướng cái đó thì là móc được hu bao ca khách mt cách rt d dàng…

Thy chân truyn có l cũng có, nhưng ch có th đếm được trên đu ngón tay mà thôi!

Ai làm ngh thy bói cũng được hết, còn hay hay d thì...tính sau!

Nói cho cùng thì ngh nào cũng vy, nht ngh tinh nht thân vinh.

Ch cn khéo qung cáo là được thôi!

Ti hi ngoi ngày nay cũng có mt s ít nhà khoa bng như dược sĩ, k sư và giáo sư cũng nhy ra làm thêm ngh tay trái như xem phong thy, xem hướng nhà ca, xem tướng mng, lp lá s t vi bói dch, vân vân…

Có thy hay, có thy d, có thy dm, có thy bp...Có đ c!

Nhưng h hc đâu, tht tình tác gi không biết được. Có l là h mua sách v t hc, hay hc lóm các chiêu thc t nhng thy khác chăng?

Sách thì ôi thôi nhiu lm. Mun thiết lp lá s thì cn phi có nhng quyn v t vi đu s, t vi hàm s, t vi tng hp, v.v...

Mun l thì xin xăm self service

Đêm giao tha vô các chùa thì mi thy vic xin xăm ca các bà các cô rt ư là nhn nhp.

Trước bàn th, người nào cũng có nét mt rt ư là hin t.

Ngó quanh, ngó qun tìm mt cái ng xăm.

Hai gi quì xung, hai tay cm cái ng lên, đưa lên ngang trán lâm râm khn nguyn vi mt v thành khn.

Ri lc lia lc la cái ng, tiếng kêu rt rt đinh tai điếc óc đến khi có mt thanh xăm mang s văng ra khi ng và rt xung sàn thì xong.

Tiếp theo là đến giai đon đi xin keo.

Keo ng như vy:

Mt sp, mt nga (nht Âm, nht Dương) là Thy ng cho keo được.

Hai nga hết (toàn Dương) ch nghĩa keo vui nhưng chng được.

Hai sp nga hết (toàn Âm) là keo bun, chng ng hóa.

Thnh keo đng hay không, ch mt ln mà thôi.

(Trích Cao Đài Ngoi Khuyết)

Hà Phước Tho - Tìm hiu xin keo là gì?
http://caodaigiaoly.free.fr/XinKeo.html

Xong xuôi thì ly t ơn Pht, ri đến bàn ly t giy mang s tương ng vi thanh xăm mang s ca mình đ xem li gin ý nghĩa ca thanh xăm.

Ai được xăm thượng (tt) thì vui mng ra mt.

Còn ai trúng nhm xăm h (xu) thì mt li bun xo, chc cũng dám…lén tr vào làm li thêm mt ln na lm!

Các nhà tâm lý hc Tây Phương nói gì?

Năm 1982, Danny Jorgensen, giáo s
ư v Tôn-giáo-hc ti University of South Florida đưa ra lý gin tâm linh đ gii thích tính cht ph cp ca ngh bói toán...

Theo ông, người ta xem bói đ biết và hiu rõ thêm v vn đ đang gii quyết, và nh vy h đt thêm đuc sc mnh cá nhân hay thành công thêm v phương din nào đó trong cuc sng.

Wikipedia Fortune telling
http://en.wikipedia.org/wiki/Fortune-telling

“…In 1982, Danny Jorgensen, a professor of Religious Studies at the University of South Florida offered a spiritual explanation for the popularity of fortune-telling. He said that that people visit psychics or fortune-tellers to gain self-understanding and knowledge which will lead to personal power or success in some aspect of life...”

Theo các thy bói Canada thì thân ch đến vi mc đích gì?

Voyant(e)s-pourquoi va-t-on les voir?
http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Pratiques-spirituelles/Articles-et-Dossiers/Notre-besoin-d-irrationnel/Voyant-e-s-pourquoi-va-t-on-les-voir#2

Mt s thy bói canadiens đã nêu ra nhng lý do khiến cho thân ch ca h đi coi bói như sau:

*/ đa s
khách xem bói mun có được mt tia hy vng và mt đng lc, h cn phi nhn mt cú đá phía sau đ có đ can đm lao vào đi;

*/ có người coi đ tìm mt s an i, vì cuc đi ca h coi như đã b rách nát hết ri;

*/ có người coi vì hiếu kỳ, h mun biết chuyn gì s xy ra cho gia đình h đ h chun b cách đi phó li;

*/ qua 27 năm hành ngh bói toán, vn đ ngh nghip và tình yêu đã tr đi tr li hoài hoài, đc biết cho lp người tui 40-50... Đây là lúc h đang xét li ý nghĩa cuc đi ca h, thí d như b cho ngh vic, ly d, s già, hết xí quách… Và h mun biết coi h có trông cy gì được vào tương lai không?

*/ thân ch
đến tôi khi h có mt vn đ tht rõ rt ri cũng như h mun tôi lp ra bn kê tng quát bilan ca hoàn cnh... Đàn bà thường quan tâm đến đi sng gia đình, trong khi đàn ông lo cho đi sng cá nhân;

*/ h t hi h có đi đúng đường không? S chn la ca h có đúng không? H đến xem bói vì h âu lo v s đnh hướng đi cũng như v s thành tu trong cuc đi ca h;

*/ người ta đến xem bói vi tôi vì h không th tìm thy đáp s ca vn đ nhng nơi nào khác;

*/ h
đến vi chúng tôi khi người thân và tính cht hu lý ca khoa hc không giúp ích gì cho h được hết;

*/ nhng người khách ca tôi được tôi giúp đ đ xác đnh đim chun repère. Mc đích cuc đi ca h tiêu dn đi theo năm tháng, và h b lc lõng. H mong đi người thy bói s giúp cho h tìm ra mt li thoát hp lý và thích nghi nht;

*/ nhng khách ca tôi đu mt đi s t tin nơi h, hoang tưởng phobies, có vn đ trong tình dc cũng như tinh thn căng thng stressé và lo lng;

*/ các bà thì mun tìm gii đáp cho vn đ tình yêu hay v chng.

Còn các ông thì mun biết công vic làm ăn có thun bum xuôi gió không? có b đi đi không? có cn thay đi vic làm không? h có nhng câu hi rõ ràng và chính xác liên quan đến mt tương lai gn...

T vi trong thi đi tin hc

Sách v trưng đy t hay bng cp căng đy vách chưa chc là mt bo đm tuyt đi.

Thy vy mà coi chng hng phi vy đâu!

Ngày nay, thiết lp lá s t vi cũng đã bước vào thi đi tin hc hi tech computer.

Mua mt cái dĩa logiciel v cách thiết lp lá s t vi đem v load vô laptop là xong ngay!

Thm chí còn có c coi t vi trên mng (online) na!

Có thy hay có thy d

Theo các người kinh nghim, thì thy hay thy d là do cách ging gii lý lun mà thôi.

Cùng mt gi, cùng mt ngày, cùng mt năm sanh nhưng mi thy cho ra nhng lá s khác bit nhau và l dĩ nhiên cách gii nghĩa, cách đoán bói cũng khác nhau.

Cũng theo các thy, thì t vi có cái gii hn ca nó: “Có tt c 518.400 (60 can chi, 12 tháng, 30 ngày, 12 gi, và 2 gii tính) lá s khác nhau trong T Vi. Có người dùng con s ny đ đi đến kết lun rng T Vi không th dùng đ lý gii s khác nhau ca nhng người sinh cùng thi đim. Tuy nhiên, mun gii đoán chính xác mt lá s ca mt người thì cũng nên kho sát thêm nhng lá s ca nhng người thân ca người đó, mi có th biết được khá chính xác lá s ca người đó. V đim này còn gây tranh cãi, vì có người cho rng có th dùng ngũ hành, np âm đ lun đoán cho nhng người sinh cùng thi đim nhưng khác v v trí đa lý và ngun gc huyết thng” (ngun Wikipedia)

Coi-boi1+ Chuyn bên nhà:

Càng nghèo kh thì càng đi xem bói toán.

Hin nay, bên nhà còn thy xut hin ra c l ngh đng bóng, cô lên bà xung (?), xác cô xác cu lên xung (!), nhà ngoi cm, xut hn nói chuyn vi cõi âm (?), vân vân.

Trước là đ cu nhân đ thế, sau là đ cho thuc tr nhng bnh thí d như bnh nan y, bnh tâm thn, k luôn c bnh... cu bé bt phc tùng ca quý c na.

Khách đến xem, lp đng lp ngi, l nh cht c hành lang nhà.

Ht bc thy mà phát ham, đếm $$$ mi c tay, ct nhà lu cao xây thêm hai ba tng chng my hi my chc!

Dân đ xô xem bói “ông, bà thy” ht bc. Theo PhunuNet.com
http://www.phununet.com/tin-tuc/dan-do-xo-xem-boi-ong-ba-thay-hot-bac/5c-3404sc-109134n.html

+ Chuyn hi ngoi:

Cũng ging như vy mà thôi.

Ngành bói toán cũng đang phát trin mnh m.

Và có mt s người bói toán đã tr nên giàu có mt cách mau chóng.

Sau đây là qung cáo ca mt chiêm-tinh-gia ti Cali: “…Vn s hnh thông-Tương lai sáng lng.

Qu: Taro, Mai hoa, Bát Quái, bm đn, bùa l ban ct dn người b đi quay v, v chng được hnh phúc, con cái nghe li cha m lo hc hành, xa lánh bn xu.

Gii tr: b bùa ngãi, b ếm trù, b thư, mc đàng dưới nói lãm nhãm tâm thn bt an…

Cho thnh phép làm ăn ế m (tim ăn, tim nails).

Phong thy: dùng thước l ban đnh phương hướng cho hp tng tui, ch được bình an…”

+ H là nhà tiên tri vũ tr(?)

Bà con Cali đu biết rõ chuyn ny…

+ Coi bói cho người thì được, nhưng ti sao coi cho mình thì li không?

Bà thy bói coi đoán cho khách thì được, ti sao coi đoán cho chính mình thì không được!

Bà con ti Cali còn nh năm 2005, v cướp thm sát bà thy bói Smith Hà và cô con gái Anita Võ ti Little Saigon, nguyên nhân là vì bà ta quá giàu.
http://v1.viendongdaily.com/Contents.aspx?contentid=7612&;item=0

Nghi can sa lưới vì «coi tri bng vung»
http://v1.viendongdaily.com/Contents.aspx?item=94&;contentid=7621

Người đi thường thc mc là ti sao các thy biết hết mi s cát-hung cho thiên h, nhưng ti sao h không th đoán được tương lai ca chính h?

Đó cũng là trường hp chiêm tinh gia Huỳnh Liên, mt thi tung hoành ti Sài Gòn, sau 75 vn còn nán li, chưa chu vt...

Và nghe nói my năm sau đó thy b cướp giết chết thm!

«…Khi ch bếp tr li thì nghe có tiếng đng kh nghi, ch chy lên lu thì thy mt cnh tượng hãi hùng: Mt người cm khúc dây đin ngn xiết cht c ông Huỳnh Liên, ông trn mt và không la li gì được. Ch bếp b chy xung đường, va lúc gp hai xe b đi t chiến trường Tây Nam tr v, lính trên xe bn súng ch thiên chơi. Hai tên giết người nghe súng n, tưởng rng công an đã đến nơi, vi vàng lên xe tháo chy. Trong lúc quýnh quáng, chúng quên mt hai cái áo còn ci b trong nhà. Ch giúp vic chy đi cu cu. Lúc công an đến thì ông Huỳnh Liên đã chết…» (Vi Khuê-Ngày xuân nói chuyn thy bói).

Phi chăng đây ch là môn tâm-lý-tr-liu?

Phi chăng bói toán, bói chim (loi hai cánh), bói lá, bói bài, xin xăm, xem ch tay, tướng s, chiêm tinh hc, t vi đu s, bm đn, phong thy, thư ếm bùa gii tr ma qu, vân vân là nhng ngón ngh tâm-lý tr-liu (!).

Phi chăng chúng giúp cho người xem bt ru lo, bt stress và hy vng vào mt cái gì đó, vì thế mà khi xem xong, người ta cm thy được an i hơn, phn khi hơn, lên tinh thn hơn, và li còn cm thy tht là...đáng đng tin bát go na (!).

Thi VNCH, mt s thy tướng s ti Sài Gòn rt được các cp chánh quyn trng dng. Ch tch H Vin Nguyn Bá Lương và mt s sĩ quan cao cp đã tng tham kho tư vn vi các thy tướng s.

“…Cũng không phi ch riêng nước ta, mà hình như đâu thì chính khách cũng đc bit quan tâm ti vn đ bói toán. 'Mưu s ti nhân, thành s ti thiên'. Không tin hn, nhưng nếu c bói th thì vn còn hơn là t quyết đnh vn mnh quc gia. Có l quc gia nào, dù Tây phương hay Đông phương, thì mi chính khách đu có riêng mt ông thy, cũng như mt ông bác sĩ tư, mt bà bí thư riêng na vy!

Vi các chính khách, các thy không nhng bm đn, coi tướng, mà còn đưa ra nhng li khuyên đ thay đi tướng mo cho được ông thành danh toi hơn…”

(Vi Khuê-Ngày xuân nói chuy
n thy bói)
http://www.vantuyen.net/index.php/.%5Cindex.php?view=story&;subjectid=3659

Ny gi chc có bn cũng nc vi cái li nói cù nhy ca người gõ. Bà con cô bác mun biết cá nhân người gõ có đi coi bói ri chưa và có tin hay không?

Xin tr
li mt cách rt hu vn là: mình cũng như thiên h có đi coi bói, và tht s không dám nói là tin hay không tin na. Ai sao mình vy!

Ngày xưa, vì tò mò nên lúc 25 tui mình có đi ly lá s t vi đ biết xem tương lai và hu vn, v mình sau ny là con cái nhà ai, dung nhan ra sao, vân vân?

Ri lúc đi đi li chán đi quá, nên đi coi bói đ xem mình có s thiên di không? Và vt thì có lt hay không?

Người gõ đoán chc rng trong thi đim đó thì ai ai cũng đu có đi coi bói hết, xem coi mình có s thiên di không vy đó mà...

Riêng trường hp người gõ thì có thy nói sai và cũng có thy cũng nói đúng, bi vy mi b t hai ln, đến ln cui mi đi lt!

Tin hay không tin

Có người cho rng bói toán là d đoan, là mê tín, là không khoa hc, v.v.

Ngược li, có người thì nói rng đó là mt khoa hc chân truyn c xưa t Trung Quc, Ai Cp, hay n Đ gì đó.

Mt s thy còn qung cáo mt cách hơi quá l là h đã tu luyn lâu đi vi mt ông lc sãi nào đó vùng Tht-sơn, trên núi Tà-lơn (?) gì đó cho nó có v huyn bí lên mt chút...

Có người còn gn thêm ch Pht hay Thánh trong qung cáo cho có v linh thiêng hơn.

Cũng có m
t s thy ngày nay da vào tên tui ca mt s chiêm-tinh-gia ni tiếng thi trước đ cho d b qung cáo làm ăn.

Có v còn khoe rng mình là cháu ca c...nhà tiên tri ni tiếng ca Vit Nam 60 năm v trước.

Có thy li ly thêm tên Campuchia, tên Lèo, tên n Đ hay tên Miến Đin…cho nó có v huyn bí hơn (?)

Đúng hay sai, ch
có ông Tri trên cao mi biết được mà thôi!

Ri còn ba cái v đn đi đ cnh tranh vi nhau na!

Thy ny chê bai thy kia là dm, còn mình là nom-b-one, khoe thân ch ca mình toàn là ông ny bà kia rt có máu mt trong xã hi mà ai ai cũng đu biết tiếng biết tăm hết...

Thy còn phán là coi hng kp...Ch ny năn n ch kia cu cnh, mua vé máy bay, bao hết, tr thù lao hu h nh thy bay qua cúng kiến khai trương ny n, vân vân và vân vân.

Mt ngh hái ra tin ngay ti Hoa Kỳ

Theo bà thy bói Rosanna Rogers cho biết:

Chúng ta đng tưởng ch có nhng người quá nhàn ri hay làm biếng nht thây hoc sut ngày ch xem tivi và vidéo mi đi xem bói, mà người ta còn thy có rt nhiu người ni tiếng cũng như các xếp ln ngay ti Hoa Kỳ chng hn nhng nhà kinh doanh, nhng nhà trí thc, các chuyên viên ngân hàng, các lut sư Hollywood và các ch tch điu hành công ty CEO trong s 500 công ty lit kê trong tp chí Fortune, vân vân cũng cn đến ý kiến ca thy bói trong nhng quyết đnh quan trng na ch!

In 1994, the psychic counsellor Rosanna Rogers of Cleveland, Ohio explained to J. Peder Zane that a wide variety of people consulted her:“Couch potatoes arent the only people seeking the counsel of psychics and astrologers. Clairvoyants have a booming business advising Philadelphia bankers, Hollywood lawyers and CEOs of Fortune 500 companies... If people knew how many people, especially the very rich and powerful ones, went to psychics, their jaws would drop through the floor.” Ms. Rogers “claims to have 4,000 names in her rolodex.” (Wikipedia)

Thy bói là mt nhà tâm-lý-hc

Tâm lý chung ca người đi coi bói là h đang có vn đ lo nghĩ hay bun ru v mt vic gì đó. Vì có ai va mi trúng s 5 triu đô mà li đi coi bói làm gì!

Nm được yếu đim ca người đi xem bói, các thy cân nhc bng cách hi mt s câu thăm dò. Ri tùy theo câu tr li ca khách mà thy đoán mò, ln vách đ đoán thêm.

Thường thì nhng câu thy nói ra có th hiu sao cũng được hết.

Đôi khi thy chêm thêm ý-nim phước-đc hết sc tru tượng và mơ h đ h tr hay đ bào cha cho nhng điu thy đã hay sp nói ra...

Thí d như “nh vào phước đc ca ông bà t tiên đ li nên s tai qua nn khi” hoc nếu không b như vy thì là ti “đc năng thng s”...

Có khi thy còn chơi luôn tiên lượng (pronostic), đưa ra mt cái date chng hn như:

“N
ếu ông hay bà c (đang bnh nng) qua được ngày nào đó trong năm thì s sng thêm được năm ba năm na, nếu không thì chng qua ni con trăng ny…”

Bác sĩ xì-pê-xa-lít đành phi chu thua, bái phc sát ván mà thôi!

Phân tách k v mt xác sut thng kê, thì cái li bói ny có th có 50% trúng và 50% trt.

Đây cũng là mt t l thy cũng đáng được khích l cho các thy!

Thy bói Vit Nam va hi va bt mch thân ch

Ngm nghĩ li li tiên đoán năm xưa lúc tui đã cao (Photo NTC 2012)

Các thy bói thường va hi va bt mch, quan sát s biến đi sc mt ca thân ch như thế nào ri ln vách…mà đi ti, mà hi thêm và đoán tiếp!

Các câu ca thy thường có tính cách chung chung tng quát, áp dng cho mi người, có th hiu theo nhiu cách.

Trường hp mà thân ch không th nào nh được hay không th nào kim chng được, chng hn như:

-V
phía các cu, thì thy phán:

«…Cu có tri qua cơn bo bnh xém chết hi 4-5 tui (ai mà nh được).

Cu có s đào hoa (ai nghe mà chng khoái), sau ny cưới được v hin (hi mi cưới v ai cũng vy mà), ln đn mt thi gian lúc đu, sau đó thì n đnh có nhà có ca như mi người.

Hu vn s sung sướng, con cái đu đ hu, vinh hin hết (thy còn có v trm ngâm suy nghĩ mt hi ri phán tiếp), cu có thân cư thê, s ny sướng lm, vì tt c mi vic đu được v nm và lo liu hết, khe lm cu ơi…»

V
đim chót ny, xác sut đúng rt cao không ít người đàn ông.

- V phía các cô, thì thy đoán theo kiu:

«…S cô là s đàn bà, sanh con đu lòng hng gái thì trai.

Ngày xưa hi 17-18 tui có người thm yêu trm nh cô phi không? (ai mà hng có, con gái người ta đp mà l)

Cô hin đang có người đ ý đó, mà người ny là đàn ông và rt có vai vế trong xã hi.

Cô có s vượng phu ích t tc là làm li cho chng và có ích cho con…

Cuc đi cô hơi ln đn lúc đu nhưng v hu vn thì tt lm, tin hung hu kiết mà.

V già, con cái đu ra riêng hết, nên bt buc cô s phi sng vi ông xã mà thôi, chy đâu cho khi.

Ti cái vn s như vy thôi mà, nhưng c hai v chng cô s sng hnh phúc tui già...»

Coi-boi2
Chuyn vui cao niên hi ngoi.
http://vietbao.com/D_1-2_2-81_4-201818_5-15_6-1_17-1730_14-2_15-2/

Nghe mà mát gan mát rut quá chng! Thit là đáng đng tin bát go quá xá!

Bao nhiêu tin đã tr đ mà còn hào phóng…tr dư thêm na!

Thường thì các thy dò xét đoán mò coi thân ch mun cái gì, thy bôm vô theo hướng cái đó. Thy c gng nói nhng điu mà khách mun nghe. Nhưng tht ra các thy ch nói chung chung, hiu sao cũng được hết. Toàn là chuyn chưa xy ra không hà thì biết thế nào là đúng là sai. Bi vy các thy rt dè dt khi nói đoán các chuyn đã qua ri.

Có cái hơi đúng mà cũng có cái trt đường ry trt qut!

Có khi thy đoán luôn tướng mng ca thân ch. L đương nhiên là thy tìm nhng tướng tt ra mà ca tng còn các tướng xu hay tin tướng thì thy l đi. Ri thy nhn mnh mt cách hu vn rng tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm dit nghĩa là tướng mo tt xu cũng đu do cái tâm mà ra.

Thế là hu vn thôi!

Ngày xưa bên nhà, có mt ln đi xem, người gõ c tình hng cho thy biết mình làm cái ging gì ngoài đi nên thy có v hơi bi ri, hơi lng qung. Thy nói cu là đàn ông, bán văn bán võ, hng phi trong nhà binh mà cũng không phi là dân s...Thi đó, có nghĩa không phi là lính tráng và cũng không phi là xi-vin hay thường dân. Ai mun hiu sao cũng được hết. Đó có th là lính ma lính king, bit phái, đng viên ti ch, trn quân dch, hay CIA…

Có thy còn đóng luôn vai trò thy đông y đoán luôn bnh và đ ngh thân ch nên ung thuc ny thuc n na, dĩ nhiên ch là…thuc lá cây mà thôi!

Tâm lý chung ca con người là ham có được hnh phúc v mi mt như ham giàu ham sướng mà không cn phi làm vic nhiu, cũng như ham có được mt sc khe di dào sung mãn, vân vân.

Bi vy, thy bói cũng như mc t-vi trong các s báo xuân đu hết lòng khai thác các đim k trên là ăn tin.

*Mc t vi trong báo Xuân Quý T 2013

Tui Mùi - Quý Mùi (sinh 1943): Tin bc kém hnh thông, s nghip có áp lc, không có nhiu cơ may đ thi th kh năng. Nhưng tui cao niên nên gác bt ưu tư và vt v đ hưởng nhàn, lc.

(T vi Đông phương Tng Thiu Quang-Thi Báo Niên Giám 2013 Quý T)

Chc ông thy nghĩ rng, nhng người tui Quý Mùi thí d như người gõ đã 71 tui, già quá ri (đúng lm) thì tin bc kém hnh thông (rt đúng, ch có tin già đâu là bao nhiêu), có nhiu bun phin ưu tư (đúng quá, già quá đâu còn làm ăn gì được mà có tin, s bnh, s chết thy m), không cơ may thi th tài năng (đúng quá, ngh hưu ri, ti ngày ra vô, ln qun trong nhà ch thê lnh), gác bt ưu tư đ hưởng nhàn lc (đúng quá, ai mà không biết, chc thy biu phi tp ngi tham thin?).

Cho đim 10/10 đoán đúng quá, ok nom-b-oanh!

Qua nhng li tiên đoán trên báo, chúng ta cũng không biết gì hơn, nói trng ra là ch khuyên nhng vic chung chung, hu vn mà thôi!

Thôi thì chúng ta hãy nghĩ v khía cnh tích cc mt cách rng ra ca li tiên đoán là:

- phi cn thn hơn trong cuc sng và trong mi giao tiếp xã hi (bt s ưu phin hay ưu tư)

- ăn u
ng cho k lưỡng hơn, chng mc hơn đ khi bnh (bt s ưu tư hay ưu phin)

- thnh thong đi đây đi đó đ đi không khí cũng thy thnh thơi thoi mái (bt s vt v đ hưởng nhàn)

- hoc thnh thong được bà con hay bn bè mi đi ăn tic, đi d d hi hay đi coi văn ngh cũng thy thích thú vui vui (bt s vt v đ hưởng lc)

- c gng sng tri túc tin túc vi tin già đ có th tà tà sut năm (bt s áp lc v s nghip hay bt s tin bc kém hanh thông)

- ch ngày…Tri kêu ai ny d! (hu vn và chm hết)

Quan đim ca Thiên Chúa Giáo v bói toán

Phi có đc tin tuyt đi nơi Chúa ch đng tin theo thy bói hay mt người nào khác.

“Người Công Giáo ch tin và tôn th Thiên Chúa là Đng quyn năng duy nht Hng Có đi đi nên không th bt c thn thánh nào c, vì thế không được tin vào s bói toán, và nhng s mê tín d đoan như lên Đng, cu Cơ, phong thy, bùa ngi v..v.. (phm vào điu răn Th Nht) Th kính mt Đc Chúa Tri trên hết mi s

(Ngưng trích-Người công giáo không nên xem bói toán d đoan-DHD Sydney -vietcatholicsydney.net)

Quan đim ca Pht Giáo v vic coi bói toán t vi
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-125_4-14478_5-50_6-2_17-158_14-1_15-1/

Theo cư sĩ Tâm Diu, ch biên Thư Vin Hoa Sen thì:

“Vy quan đim ca Pht Giáo đi vi các vn đ bói toán t vi như thế nào”?

Xin tr li là Đo Pht là đo giác ng gii thoát. Vic coi bói toán t vi, lên đng nhp ct không có mt trong giáo lý nhà Pht. Cái mà mi người thường gi là s mng tc là nghip lc trong Pht Giáo. Nếu chúng ta tin có nghip lc thì t nhiên là phi có s mng, nhưng Đc Pht dy mi s đu do tâm to. Ch cn tâm an n thì ch nào cũng yên.

Trong kinh Chuyn Pháp Luân ngay sau khi Pht giác ng và kinh Di Giáo ngay trước khi Pht Niết-bàn, Ngài khuyên các đ t ca Ngài là không nên xem bói toán, xem qu, xem sao và xem tướng s. Trong năm môn hc được ging dy các trường đi hc Pht giáo trước đây n Đ không có môn tướng s và bói toán t vi, tuy có dy các môn thế hc như là Ngôn Ng Hc, Th Công Ngh Hc, Y Hc và Lun Lý Hc.

Theo quan đim Pht giáo thì vn đ tai ha hay sung sướng, kh đau hay bt hnh, giu có hay nghèo kh đu do nhân thin ác mà chúng ta gieo trng t nhiu đi sng trước ri đi này hay đi sau chu qu báo. Li cng thêm s n lc hay lười biếng trong đi sng hin ti mà có th thay đi hoc nh hưởng đến vn mng ca đi này hay đi sau. Do vic gieo nhân khác nhau trong đi trước mà tiếp nhn hoàn cnh khác nhau trong đi này. Cái gi là hoàn cnh cũng bao gm c di truyn ca cha m, bi cnh văn hóa, văn minh, nuôi dưỡng và giáo dc, anh em, h hàng, thy bn và đng nghip. Tt c đu nh hưởng đến vn mng ca c mt cuc đi.

Dù cho nhân to ra đi trước là xu, dn ti hoàn cnh hin ti nhưng nếu có s tu tp v mt ni tâm và luyn tp thân th tt, trau di thêm ý thc m mang trí tu thì vn mng cũng s biến đi theo chiu hướng tt.” (ngưng trích)

Bà t
hy bói Cheryl Lynns tiên đoán năm 2013
Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=ttShsJu1hJ8

Tháng 3 năm 2012, bà thy Cheryl Lynn đã bo mm tiên đoán hung kiết cho năm 2013 như sau:

- Đ
ng đt rt ln s xy ra ti vùng Cali (vùng b bin phía Đông Hoa Kỳ như Philadelphia cũng có đng đt nhưng nh hơn)

- Hoa K
ỳ s có mt n tng thng đu tiên vào năm 2013 (đim ny thì bà thy b t trác khá nng, đi ngh đi bà ơi)

- Hi
n tượng ma qu paranormal xut hin thêm nhiu (nghe n quá, chc b mun nói ma sng hay bà mun tiên đoán ba cái v n súng ba bãi bên M như Newtown va qua?).

- S tr em Hoa Kỳ mc bnh t k autism s tăng vt lên khng khiếp (chc chn bà thy có tham kho các s liu thng kê v bnh t k: Autism Population Forecast-USA)

- Vàng, bc s tăng giá (mun làm giàu nên mua vàng v tr là va, nhưng đim ny ai cũng đu biết t khuya ri còn gì, phi không nh?)./.

Tham kho:

- T vi. Wikipedia
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_vi

- Thích Trí Gii. Mê tín, chánh tín, t vi, tướng s
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-112_14-1_4-15064_15-1_5-50_6-2_17-101/

Tin mới

Các tin khác