Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Rồi Nữa Một Mai

Một mai tôi đã đi rồi,
Có ai thơ thẩn, đêm ngồi ngắm trăng?

Công Trường Chiến Sĩ

Ôi! Việt Nam ! Quê hương tôi yêu qúi!
Mà bây giờ, sao … tan nát héo hon!

Hứng Bút Đề Thơ tại Núi Chí Linh

Rừng hoang cỏ dại không người tới
Tiếng quạ chìm trong khói mỏng manh

Ru Hời Năm Canh

Mười nước mạt nhất hoàn cầu
Việt Nam Công Sản, hàng đầu con ơi!

Cảm Hoài

Thế cuộc đa đoan luống tuổi già
Say ca giữa đất trời bao la

30/4 - Ngày Quốc Hận

30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng
Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!

Nuốt Hận

Tại thời thế, hay tại ta?

Giữ nước nước mất! Giữ nhà nhà tan!

Vinh Danh Thiên Thần Áo Trắng

Tôi xúc động viết bài thơ ca tụng,
Những “Thiên Thần Áo Trắng”, những Lương Y.

Tâm Thư Gửi Bạn

Lâu nay tránh Dịch, nằm nhà
Lòng bồi hồi, nhớ Bạn xa Bạn gần

Chuyện Con Vi rút Corona

Con trùng độc Corona-Virus
Được ké tên, trong văn bút thi ca

Bế Quan Tọa Thiền

Bao nhiêu người đã ra đi
Như cơn ác mộng, bởi Virus-Tàu

Lỗi Hẹn Anh Đào

Đầu Xuân, Lễ Hội tới rồi!
Anh Đào rực rỡ vùng trời Thủ Đô

Bài Kệ Cáo Bịnh

Xuân đi muôn cánh Hoa rơi,
Xuân về Hoa nở khoe tươi muôn mầu

Chúc Thọ Bác Công Trần

Tuổi vàng chín bảy, phúc Trời thương,
Mừng Bác Trần Công, đắc thọ trường!

Chuyện Bé Thụy Điển

Ở Tỉnh Gävle miền Trung Thụy Điển,
Mới xẩy ra một câu chuyện xót xa (*)

Quà Vợ

- Sinh nhật tôi,
Bà tính cho cái đồng hồ qủa lắc,

Một Thời Mộng Hoa

Chiều nay góc biển chân trời
Nao nao thương nhớ một thời mộng hoa.

TRO BỤI (*)

Con người, quá nhỏ - khó trông
Lên cao ... cao nữa - là không thấy gì

NGÀY TÀN TẦU CỘNG!

Cộng-Tầu sắp sập tiệm rồi!
Xã Hội chủ nghĩa đến hồi tiêu vong

QỦA BÁO

Xưa nay, quả báo nhãn tiền
Cán cân Tạo Hóa, chẳng thiên vị gì!

Switch mode views: