Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TÂM SỰ ĐÊM XUÂN

    春 夜 思

春 夜 客 思 國
自 問 幾 年 歸
聞 風 蕭 瑟 裏
感 作 十 家 詩
他 郷 愁 意 落
看 樹 望 月 時
孤 篷 泊 苦 恨
記 事 翼 天 悲

     藍 源

dem xuan tam su

 

 

 

 

 

     Xuân Dạ Tư

Xuân dạ khách tư quốc
Tự vấn kỷ niên quy
Văn phong tiêu sắt lý
Cảm tác thập gia thi
Tha hương sầu ý lạc
Khán thụ vọng nguyệt thì
Cô bồng bạc khổ hận
Ký sự dực thiên bi.

   Lam Nguyên (1)

Bản dịch của Trần Quốc Bảo :

     Tâm Sự Đêm Xuân

Đêm xuân nhớ nước thương quê
Biết bao giờ mới trở về cố hương
Gió nghe xiết nỗi đoạn trường
Xót xa lắng xuống từng chương thơ sầu
Mất quê nỗi hận chìm sâu
Ngửng nhìn trăng bạc trên đầu ngọn cây
Cô đơn thuyền lạc bến này
Nỗi niềm bi phẫn dâng đầy trời cao

             Trần Quốc Bảo
          Richmond, Virginia

    Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(1). - Lam Nguyên : là Nhà Thơ lão thành, một Nhân sĩ ái quốc hiện ở Seattle/WA. Ông là một trong số các thành viên của Nhóm Thơ “Tiếng Gọi Đàn/Seattle”

Switch mode views: