Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tâm Thư Gửi Bạn

bao quoc

 

 

 

 

 

Lâu nay tránh Dịch, nằm nhà
Lòng bồi hồi, nhớ Bạn xa Bạn gần,
Nào Văn-Thi-Hữu tình thân
Nào là, Độc-Giả ân cần mến thương!

Ai xưa, Bạn-học cùng trường,
Và ai, Bạn-Lính biên cương thuở nào!.
Tan đàn, chẳng biết nơi nao,
Song Email gửi cho nhau dễ dàng.

Tâm thư, thô thảo một trang,
Kính lời thăm Bạn, đôi hàng vấn an
Cầu mong sức khỏe vẹn toàn
Gia đình hạnh phúc, ngập tràn niềm vui

Hiện nay, đại Dịch khắp nơi,
Muôn phần cẩn trọng; Bạn ơi ở nhà!
Bế môn, mình “tu tại gia”
Tích nhân tích đức, ấy ta tu trì

Đạo tại tâm, lẽ huyền vi
Sức mình tuy chẳng giúp chi cho đời
Song lòng thương mến mọi người
Thì ta khấn nguyện Ơn Trời cứu nguy

Dâng lời cầu Đức Từ Bi,
Ban ơn vô lượng, độ trì thế nhân.
Xua tan Virus hung thần
Cho dân lành đón mùa Xuân thái hòa

Đôi dòng gửi Bạn gần xa
Qua cơn đại Dịch, mong là còn nhau
Vui buồn rồi cũng qua mau,
Nhưng Tình Bằng Hữu, trước sau viên toàn!

             Trần Quốc Bảo
         Richmond, Virginia
    Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: