Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Rồi Nữa Một Mai

mot mai 1

 

 

 

 

 

 

Một mai tôi đã đi rồi,
Có ai thơ thẩn, đêm ngồi ngắm trăng?
Ai người chuốc rượu cô Hằng?
Và ai ôm Nguyệt, say nằm dưới hoa?

mot mai 2

 

 

 

 

 

Một mai tôi sẽ đi xa,
Bóng mây vàng vẫn bay qua đỉnh trời.
Cánh mây xưa ở Quê tôi,
Có ai thấy bóng một thời vàng son?

mot mai 3

 

 

 

 

 

 

Một mai tôi sẽ chẳng còn,
Có cơn gió tự Sài gòn thổi qua,
Mang theo hơi ấm bên nhà.
Có ai nghe gió xót xa thở dài?

mot mai 4

 

 

 

 

 

 

Chúng mình... rồi nữa một mai,
Lớp con cháu chắt, tương lai nối dòng,
Được bao nhiêu cháu Anh Hùng?
Có về dựng lại Núi Sông thanh bình?

 

             Trần Quốc Bảo
          Richmond, Virginia
    Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: