Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bố Ơi !

bo va con

 

 

 

 

 

 

 

Nhất cao là núi Tản Viên
Lòng Bố thương con vô biên, sánh cao hơn núi
Lòng Bố thương con, sánh cao bằng Trời !

Bố cho con ra đời
Bố cho con cuộc sống tuyệt vời
Khi bé tí. Bố cõng con đi chơi
Khi trưởng thành, Bố dạy con làm người

Con theo chân Bố, hi sinh phụng sự cho đời
Con noi gương Bố, yêu thương ban phát nụ cười
Sống ngay thẳng. Sống hiền hòa vui tươi
Lòng Bố thương con, sánh cao bằng Trời !

Bố ơi, Bố ơi !
Con thương Bố nhiều
Lời Bố dạy là ánh đuốc sáng ngời

Bố ơi, Bố ơi !
Con thương Bố lắm
Hình bóng Bố là sức mạnh tuyệt vời
Trong trái tim con. Trong hồn con suốt đời !

                      Trần Quốc Bảo
                   Richmond, Virginia

           Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: