Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhớ Về Ðất Mẹ

Quây quần trên chiếc chõng tre
Bên người yêu dấu, bạn bè lại đây
Uống sao cạn nhớ nhung đầy
Yêu thương Quê Mẹ đắm say vẹn tình!Dat me la vi bo tat cua vung chai sang tao va bao dung
Ễnh ương réo gọi bình minh 
Nước non mưa lũ thiên đình u mê!
Ai không thao thức ngày về
Thương mình mạt vận thương Quê mạt thời!
Ung dung ếch phủ phê ngồi
Ðỉnh cao trí tuệ coi Trời bằng vung!
Người đi xa cách muôn trùng
Nhớ về Ðất Mẹ vô cùng xót đau!
Ải Nam bị chiếm từ lâu
Trường Sa tiềm ẩn túi dầu rất sâu
Hiệp thương bè lũ ma đầu
Biển Ðông chiến hạm giăng câu tung hoành!
Hoàng Sa đá ngọc vây quanh
Ðể Tầu cưỡng đoạt cam làm khuyển ưng!
Tình ca hữu nghị cao cung
Sài lang thần phục sói rung Bắc phương!
Duy trì chủ nghĩa bất lương
Dẫn đưa dân tộc vào đường diệt vong.
 
Switch mode views: