Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mùa Xuân Bốn Mươi

Thêm một lần nữa Xuân sang
Nào ai quên thuở dọc ngang đất trời
Xuân về bát ngát quê người
Biết ai còn nhớ một thời can qua

dang ban nhan dan

 

 

 

 

 

 

 


Từ ta gãy súng xa nhà
Đến nay bốn thập niên hòa bình ư
Tự Do, Dân Chủ đi tù
Nhân Quyền vào khám mịt mù thiên thu!
Người về đón Tết vi vu
Không hay Cộng Đảng lu bù Mỹ Kim
Từ ta hết đạn đau tim
Bốn mươi năm Đảng nhận chìm nước non
Hòa hợp hòa giải véo von
Phỉnh người tỵ nạn vào vòng đa đoan
Đảng yêu ngoại hối miên man
Nên yêu “Khúc ruột dặm ngàn” xa xôi
Từ ta súng gãy xong đời
Bốn mươi Xuân vẫn xa vời Núi Sông!
Tuổi trẻ kiến thức vàng son
Ta cùng hậu duệ mãi còn đấu tranh.
                          Xuân Ất Mùi 2015

Switch mode views: