Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Con Đi Tìm Chúa

mh-chua-van-yeu-con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xưa Chúa đến thế gian
Nơi hang sâu bé nhỏ
Cha Mẹ quá nghèo nàn
Không nơi ăn chốn ở!

Chúa nằm trong máng cỏ
Gối đầu lên cỏ hôi
Cho cỏ úa nên tươi
Đời cỏ không hư mất!

Con là cọng cỏ hôi
Cỏ héo đời rã nát
Nay Chúa vẫn chăn nuôi
Bảo vệ loài cỏ úa!

Tình Chúa bao la quá
Chúa tìm đến thăm con
Con chẳng ra mở cửa
Chúa vẫn mãi yêu con!

Nay con đi tìm Chúa
Con xin lỗi Chúa đây
Chúa bên con hằng ngày
Mà con đâu tiếp rước!

Từ nay con đoan ước
Nghinh đón Chúa vào nhà
Dù bão táp phong ba
Con vẫn đi tìm Chúa.

Switch mode views: