Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Gia Tỵ Nạn

chua ty nan

 

 

 

 

 

  Nhìn ánh sao trời giữa tối đêm
  Ba vua cưỡi ngựa đến Bê Lem
  Tiến dâng của lễ mừng Con Chúa
  Sao dẫn họ về cũng thuận êm.

  Tin mừng lan tỏa giữa muôn dân
  Hoàng Đế nghe qua đã hiểu lầm
  Ông sợ mất quyền cai trị nước
  Hài Nhi Thiên Tử đến canh tân.

  Sứ Thần mật báo: “Ngự Lâm Quân
  “Triều Chính Hoàng Gia sẽ tiến hành
  “Truy bắt Hài Nhi và sát hại
  “Hãy sang lánh nạn nước lân bang!”

  Chúa mới sinh trong cảnh khó nghèo
  Lên đường di tản thực gieo neo
  Thánh Gia tất tưởi băng sa mạc
  Sợ kẻ truy lùng bám sát theo.

Switch mode views: