Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mưa Đêm Hành Quân

   Dừng quân tọa độ rừng hoang
   Poncho mái ấm che thân đêm trường
   Sớm mai nhận lệnh bất thường
   Biết mưa có tạnh trên đường tiến quân

mh co gai choi piano

 

 

 

 

 

 

   Tiếng mưa rả rích vang ngân
   Tưởng như tấu khúc dương cầm của em
   Hình dung mười ngón tay mềm
   Búp măng ngà ngọc lướt trên phím đàn
   Tiếng thu mưa mãi vọng âm
   Giọt mưa ướt lạnh thấm dần buốt tim.

Switch mode views: