Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Yêu Vô Cùng Tận

Em nết na đoan chính
Thương đời lính gian nan
Khi chiến tranh lan tràn
Em càng yêu người lính!

co nhieu noi

 

 

 

 

 

Mình độc thân vui tính
Là người lính yêu đời
Đi chiến dịch không ngơi
Đời cam go bất định!

Ngày Tướng Minh tuyên lịnh
Bất tuân lệnh đầu hàng
Giặc bắt nhốt biệt giam
Cuộc đời lâm khổ nạn!

Trải dài bao năm tháng
Trong bóng tối đêm đen
Vẫn luôn còn có em
Thăm nuôi người bại trận!

Cuộc tình thêm lận đận
Trong đất nước điêu linh
Thắt chặt đôi trái tim
Yêu nhau vô cùng tận.

 

Switch mode views: