Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Yêu Vô Cùng Tận

   Em nết na đoan chính
   Thương đời lính gian nan
   Khi chiến tranh lan tràn
   Em càng yêu người lính!

   Mình độc thân vui tính
   Là người lính yêu đời
   Đi chiến dịch không ngơi
   Đời cam go bất định!

la linh

 

 

 

 

   Ngày Tướng Minh tuyên lịnh
   Bất tuân lệnh đầu hàng
   Giặc bắt nhốt biệt giam
   Cuộc đời lâm khổ nạn!

   Trải dài bao năm tháng
   Trong bóng tối đêm đen
   Vẫn luôn còn có em
   Thăm nuôi người bại trận!

   Cuộc tình thêm lận đận
   Trong đất nước điêu linh
   Thắt chặt đôi trái tim
   Yêu nhau vô cùng tận.

Switch mode views: