Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em Muốn Làm Bà Trưng

   Ngày xưa leo cầu khỉ
   Hai đứa rớt xuống kinh
   Mình thấy mình xấu xí
   Em ướt thật là xinh!

   Cả hai ướt cùng mình
   Em thẹn thùng ôm ngực
   Trông tội nghiệp hết sức
   Em đòi cõng trên lưng!

mh ba trung

 

 

 

 

 

 

 

   Thật ngại việc chưa từng
   Áo quần còn đẵm ướt
   Em đòi cho bằng được
   Nói muốn làm Bà Trưng!

   Em muốn làm Trưng Vương
   Diệt Tầu ai cũng thích
   Ta làm voi vô địch
   Giúp Bà Trưng quật cường!

   Lịch sử Hai Bà Trưng
   Người Việt Nam đều biết
   Tinh thần Nữ Anh Hùng
   Muôn ngàn đời bất diệt.

Switch mode views: