Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nếm Mùi Gió Sương

Nhìn trăng tắm biển say mê
Nên em quyết định không về đêm nay
Bao nhiêu nữ tính phô bày
Trái tim lên xuống ngực đầy ắp trăng!

mh bikini korean

 

 

 

 

 

 

 

Trăng lên khuôn mặt trẻ măng
Tóc em đẫm nguyệt gió căng diễm kiều
Trăng soi môi mắt em yêu
Thấy ghen với ánh trăng kiêu bạc này!
Dành cơ bắp một cánh tay
Đầu em được gối vào đây ngủ vùi
Vợ chồng hăm bốn giờ vui
Màn trời chiếu cát nếm mùi gió sương.

Switch mode views: