Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em Muốn Được Ẵm

  Mười lăm ngày phép không còn
  Trở về Hạm Đội vào lòng biển xanh
  Súng gươm chờ phút giao tranh
  Nhớ em chỉ biết ngắm vành trăng non

 di choi bien
 

 

 

 

 

 

  Nhớ đôi mắt lệ giận hờn
  Nhớ ơi cái nết vẫn còn thơ ngây
  Lần đi bãi biển chơi này
  Em muốn được ẵm trên tay mình mà
  Em vờ mệt lả người ra
  Mẹ em mà biết thì ta xong đời

Switch mode views: