Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những Đêm Đi Bờ

Trách yêu em quá hững hờ
Từ nay thôi chẳng đi bờ về thăm
Theo tàu đi mãi biệt tăm
Để cho người đẹp học chăm điên đầu

di bo dem

 

 

 

 

 


Em nói rằng chả điên đâu
Mà người thủy thủ chờ lâu phập phồng
Rán chờ em học cho xong
Ra trường, chàng sẽ là chồng của em
Em đây thành chiếc nôi êm
Ru tình lang ngủ những đêm đi bờ.

Switch mode views: