Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cây Cầu Sông Trăng

Nhà em cất bên kia sông 
Đến thăm em lẽ nào không qua cầu
Cầu soi bóng nước sông sâu
Nhịp cầu thuận tiện sang chầu em mau

cay cau

 

 

 

 

 

 

 


Nay cây cầu chẳng còn đâu
Ôi chao biến cố nhớ lâu, kinh hoàng!
Mìn quân giặc Cộng phá tan
Sông đêm ngâm mảnh trăng vàng lẻ loi
Trên sông thuyền vẫn ngược xuôi
Sang nhà em tất phải ngồi đò ngang.

Switch mode views: