Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Có Em 16 Tinh Hoa

mh m la 16

 

 

 

 

 

 

  Đón Xuân cảnh giác đề phòng
  Giặc từ Miền Bắc tấn công bất thần
  Nhớ đời Xuân Thủ Mậu Thân
  Ta cần ngăn chặn Cộng quân đê hèn
  Người đi hái lộc đua chen
  Còn ta bí mật Giờ N xa nhà
  Có Em 16 tinh hoa
  Em là lửa nghiệt giúp ta diệt thù
  Cùng ta từng đã nhảy dù
  Xuống tay phá nát mật khu Công Trường.

Switch mode views: