Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày Xuân

     Tết vào ngày Thứ Bảy
     Nếu như trời không mưa
     Hai đứa mình dậy trưa
     Đi Chợ Xuân hết sẩy!

kiss me di
 

 

 

 

 

 

     Tết trùng ngày Thứ Bảy
     Nếu gió rét mưa dầm
     Ở nhà vui biết mấy
     Chớ trách trời đang tâm!

     Thứ Bảy trùng ngày Tết
     Chúa Nhật lễ nhà thờ
     Hai ngày vui mê miết
     Hai ngày đẹp như mơ!

     Em muôn phần yểu điệu
     Y như thưở ban đầu
     Anh yêu em dài lâu
     Thấy hai ngày vẫn thiếu!

     Từ má em đỏ ửng
     Trước khi làm cô dâu
     Anh yêu em đậm sâu
     Có cỏ hoa làm chứng.

Switch mode views: