Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày Xuân

Tết vào ngày Thứ Bảy
Nếu như trời không mưa
Hai đứa mình dậy trưa
Đi Chợ Xuân hết sẩy!

an va em

 

 

 

 

Tết trùng ngày Thứ Bảy
Nếu gió rét mưa dầm
Ở nhà vui biết mấy
Chớ trách trời đang tâm!

Thứ Bảy trùng ngày Tết
Chúa Nhật lễ nhà thờ
Hai ngày vui mê miết
Hai ngày đẹp như mơ!

Em muôn phần yểu điệu
Y như thưở ban đầu
Anh yêu em dài lâu
Thấy hai ngày vẫn thiếu!

Từ má em đỏ ửng
Trước khi làm cô dâu
Anh yêu em đậm sâu
Có cỏ hoa làm chứng.

Switch mode views: