Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nàng Lừa Sản Dục Trái Mùa

con lua

 

 

 

 Tranh giành chiếc ghế Bạch Cung
Bao ngày đàn hặc chuyển rung đất trời
Truyền thông kèn trống liên hồi
Ngợi ca cánh tả tinh khôi mưu đồ
Bà chủ Hạ Viện hàm hồ
Lừa ham thế giới vĩ mô đại đồng
Tìm nhiều nhân chứng viển vông
Bị Voi mạnh bóp vòi rồng te tua
Nàng Lừa sản dục trái mùa
Ba quân sung mãn chạy đua không sờn
Ông Trump diễn đọc cảo thơm
Người toan làm coup lên cơn khật khù.
ba chu tit

Switch mode views: