Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hôn Em Mới Biết

Nhà em hướng thái dương lên
Nhà mình chênh chếch mặt tiền nhà em
Vào giờ nắng bớt soi nghiêng
Ra sân tắm nắng, lạc miền thiên thai

biet hon ma

 

 

 

 

 

 

 
Thấy em thể dục bên ngoài
Thân hình lồ lộ mảnh mai chân dài
Cả hai trò chuyện lai nhai
Khen em xinh đẹp đến hai ba lần
Em bảo nên xích lại gần
Hôn em mới biết toàn phần kỳ công.

 

Switch mode views: