Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em Và Cỏ Lan Chi

Tắm nắng em thoát y ra
Anh nói bị mặt trời già thui đen
Sao không nhắm mắt cài then
Cứ nhìn chòng chọc vào em làm gì?

    co lan chi do

 

 

 

 

 

 

 


Nghe em hờn mát tí ti
Nói lảng xem Bikini thôi nào
Em bảo chỉ thế thôi sao
Áo tắm em chả đập vào mắt mi
Nhắm da đẹp tới gần đi
Thấy em và cỏ lan chi xanh rờn.

Switch mode views: