Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Làm Người Em Yêu

Chung trường suốt cả ba năm
Ba mươi sáu tháng siêng năng học hành
Thiết tha gắn bó chân thành
Sau khi thi đỗ sao đành xa em

cafe sang

 

 

 

 

 

 

 

 
Tuy nhiên em có lời khuyên
Đậu xong nhập ngũ tình thêm mặn nồng
Sắt son với cuộc tình hồng
Cả hai đứa hứa cho không nhau rồi
Thi vào Võ Bị êm xuôi
Làm người lính chiến, làm người em yêu.

 

Switch mode views: